+
  บัญชี/การเงิน ( 1 ตำแหน่ง )
      ตรวจสอบราคา ดูแลสต๊อค ทำเอกสารจ่าย
      เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
      วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
      ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
      มีประสบการณ์ จะ พิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
      มีความขยันและอดทน
      สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
       
     
 
+
  พนักงานเขียนแบบ / พนักงานโฟร์แมน
      เขียนแบบ ถอดแบบ Auto Cad
      วางแผนควบคุมการก่อสร้างหน้างานให้บรรลุผล
      วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
      ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
      สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
      มีความขยัน อดทน และ มีความรับผิดชอบ
      สามารถอ่านแบบ และ ถอดแบบได้
      มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      สามารถทำงาน ต่างจังหวัดได้

Due to increasing demand of customers we expanded our business by opening our own factory in the year 2008 and establish Sangtana Upper Glass Co., Ltd. On 26 September 2007 to serve the Customer faster. At this factory, we imported machinery from Italy to process the Glasses by ourselves so that we can serve our customers better and faster with good quality, to the satisfaction of our customer